Studia podyplomowe

Zarządzanie w Energetyce

Wydział Inżynierii Produkcji prowadzi studia podyplomowe “Zarządzanie w Energetyce”

Celem studiów jest uzupełnianie wiedzy niezbędnej do rozwoju zawodowego kadry technicznej i kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za planowanie zrównoważonego rozwoju i zarządzanie zasobami energetycznymi, a zwłaszcza odnawialnymi źródłami energii.

Tematyka studiów:

 • kierunki rozwoju polskiej energetyki w warunkach wymogów UE;
 • perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł w Polsce do 2020 roku;
 • ekonomiczne narzędzia wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej;
 • fundusze unijne wspierające rozwój i komercjalizację OZE;
 • wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej w rozproszonych i zawodowych elektrowniach, wady i zalety biomasy jako paliwa kotłowego;
 • uwarunkowania infrastrukturalne produkcji i dostaw biomasy do jej użytkownika;
 • uwarunkowania techniczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatrowej w Polsce;
 • uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie;
 • integracja systemów/farm wiatrowych z systemami przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej;
 • ekonomiczno-techniczne uwarunkowania rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • produkcja energii elektrycznej w procesie współspalania;
 • stan, kierunki rozwoju i wykorzystanie systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej;
 • zasoby i perspektywy rozwoju niekonwencjonalnych i organicznych zasobów energetycznych (łupków gazo- i roponośnych; znaczenie źródeł odnawialnych w rozwoju obszarów wiejskich; uwarunkowania techniczno-ekonomiczne rozwoju energetyki jądrowej w Polsce;
 • rynki energii elektrycznej, a zwłaszcza rynek bilansujący i techniczne uwarunkowania funkcjonowania giełdy energii elektrycznej;
 • opracowywanie strategicznego planu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego; budowa strategii rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego; inwestowanie i rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -