Okiem studenta

Wizyta zagranicznych studentów w zakładach Global Fish

W dniu 28 września 2014 grupa studentów z Portugalii i Turcji wizytowała zakład produkcyjny Global Fish.

Studenci z Portugalii i Turcji odbywający na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW 3-miesięczne praktyki wakacyjne pod opieką dr. inż. Piotra Borowskiego, udali się z wizytą do zakładu produkcyjnego Global Fish. Grupę gości z zagranicy oprowadził pracownik firmy inż. Wojciech Zalewski, który jest studentem Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.

Akwakultura firmy Global Fish znajduje się w miejscowości Bońki koło Płońska. Powierzchnia firmy to cztery hektary, a zdolność produkcyjna wynosi 1300 ton ryb rocznie. Jest to największa i najbardziej nowoczesna akwakultura w Europie. Ryby hodowane są w systemie zamkniętego obiegu wody, z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii. Hodowla jest w pełni zautomatyzowana i pod stałym nadzorem.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -