Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Godziny dziekańskie w piątek 3 października 2014r.

  Godziny wolne od zajęć dydaktycznych – 3 października 2014r.

W związku z uroczystą Wydziałową Inauguracją Roku Akademickiego 2014/15, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji wprowadza w dniu 3 października br.  godziny wolne od zajęć dydaktycznych:

  • cały dzień dla studentów I semestru na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia
  • 8.00 – 12.00 dla studentów pozostałych semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia

Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Przypominamy, że Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego jest uroczystością, w której powinien uczestniczyć każdy nowoprzyjęty student. W trakcie inauguracji obowiązuje strój galowy. Na inaugurację wydziałową należy przybyć ok. 20 minut przed terminem jej rozpoczęcia.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -