Materiały promocyjne / Okiem studenta

Europejska Noc Naukowców w Szczecinie

Zakład Gospodarki Energetycznej reprezentowany przez mgr. inż. Michała Awtoniuka, na zaproszenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz firmy Siemens uczestniczył w prezentacji najnowszych urządzeń z zakresu automatyki i robotyki w ramach Europejskiej Nocy Naukowców.

Dnia 26.09.2014 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie demonstrował 3 stanowiska firmy Siemens z laboratorium systemów sterowania produkcją naszego Wydziału. W naszej sekcji pod nazwą „Automatyka i robotyka w praktyce” uczestniczyły także firmy Astor i Beckhoff.

European Researchers’ Night (Europejska Noc Naukowców) to projekt realizowany ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ma ona na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, najnowszej techniki i technologii a przede wszystkim zawodu naukowca. Program imprezy był bardzo bogaty, obejmował warsztaty, eksperymenty, pokazy działania urządzeń. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, odwiedziło je bardzo wiele osób – młodych pracowników pomorskich uczelni, studentów i młodzieży szkolnej. Sporo było całych rodzin z dziećmi w różnym wieku, które chętnie uczestniczyły w licznych konkursach na naszym stoisku.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -