Katedra

Historia Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

W 1977 roku, wraz z powołaniem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, został utworzony Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych, którym od początku do 31 stycznia 1989 roku kierował prof. dr hab. inż. Józef Kuczewski. Z dniem 1 lutego 1989 roku kierownictwo Zakładu objął doc. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, podejmując jednocześnie starania o wydzielenie Zakładu ze struktury organizacyjnej Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i utworzenie na bazie Zakładu Maszyn i Urządzeń Rolniczych samodzielnej jednostki – Katedry Maszyn Rolniczych.

Wniosek o utworzenie Katedry Maszyn Rolniczych przedstawił dyrektor Instytutu Mechanizacji Rolnictwa doc. dr hab. inż. Kazimierz Zdun na posiedzeniu Rady Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w dniu 17 kwietnia 1989 roku. Po dość burzliwej dyskusji, w której głos zabierali wszyscy samodzielni członkowie Rady Wydziału, odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego Rada Wydziału opowiedziała się za utworzeniem Katedry Maszyn Rolniczych.

Utworzenie Katedry Maszyn Rolniczych pozytywnie zaopiniowała Senacka Komisja Statutu i Struktury oraz Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 1989 roku.

Rektor prof. dr hab. Wiesław Barej zarządzeniem nr 5 z dnia 28 sierpnia 1989 roku zniósł Zakład Maszyn i Urządzeń Rolniczych i powołał Katedrę Maszyn Rolniczych z dniem 1 września 1989 roku.

A zatem podjęte działania zostały uwieńczone sukcesem, gdyż została powołana samodzielna jednostka – Katedra Maszyn Rolniczych, którą od początku do 31 grudnia 1999 roku kierował prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz.

W dniach 14 – 15 września 1999 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Badania Maszyn i Urządzeń Rolniczych” zorganizowana z okazji jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn Rolniczych.

Po wyborze władz dziekańskich na kadencję 1999-2002, w związku z niezwykle trudną sytuacją finansową Wydziału, Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński zobowiązał dziekana prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza do opracowania planu restrukturyzacji, w ramach którego została zmniejszona liczba samodzielnych jednostek z pięciu do trzech.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej w dniu 23 listopada dziekan prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz przedstawił wniosek, by do Katedry Maszyn Rolniczych dołączyć samodzielny Zakład Mechanizacji Leśnictwa i utworzyć Katedrę Maszyn Rolniczych i Leśnych z dwoma Zakładami: Maszyn Rolniczych i Mechanizacji Leśnictwa. W głosowaniu jawnym wniosek poparła Rada Wydziału.

Proponowaną zmianę pozytywnie zaopiniowała Senacka Komisja Statutu i Struktury i Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 1999 roku podjął uchwałę o zniesieniu Katedry Maszyn Rolniczych oraz Zakładu Mechanizacji Leśnictwa i utworzeniu Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych.

Rektor prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński zarządzeniem nr 29 z dnia 29 grudnia 1999 roku zniósł Katedrę Maszyn Rolniczych oraz Zakład Mechanizacji Leśnictwa i powołał Katedrę Maszyn Rolniczych i Leśnych z dniem 1 stycznia 2000 roku.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku nastąpiła restrukturyzacja Wydziału wraz ze zmianą jego nazwy z Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej na Wydział Inżynierii Produkcji.

W Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych zostały utworzone dwa Zakłady: Maszyn Rolniczych i Mechanizacji Leśnictwa. Od 1 stycznia 2000 roku do 30 września 2005 roku Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik, a od 1 października 2005 roku kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz. Zakładem Maszyn Rolniczych od 1 stycznia 2000 roku kieruje prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, natomiast Zakładem Mechanizacji Leśnictwa w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 30 września 2005 roku kierował dr inż. Roman Kozłowski a od 1 października 2005 roku kierownikiem Zakładu Mechanizacji Leśnictwa jest dr inż. Witold Zychowicz.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -