Inauguracja roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku akademickiego 2014/2015

3 października w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Uroczysta  Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2014/15, w czasie której nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie.

Otwierając uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014/15 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Dziekan dr hab. inż. Tomasz Nurek powitał wszystkich obecnych w Auli Kryształowej słowami:

…Inauguracja roku akademickiego jest świętem całej społeczności akademickiej, ale szczególnie ważna jest ona dla wszystkich osób nowo przyjętych na studia…

Z ramienia władz uczelni w uroczystości uczestniczył prorektor prof. dr hab. Jan Niemiec. Oprócz pracowników Wydziału i studentów wśród gości znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, Lasów Państwowych, firm współpracujących oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Wydziałów.

Cieszy fakt, że wśród przybyłych znalazło się liczne grono gości zagranicznych:

  • Dyrektor Instytutu Energetyki i Automatyki National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine on Kiev prof. Wołodymir Kozyrsky z żoną Tetianą
  • Prof dr hab inż Igor Arkadijewicz Szewczenko – Dyrektor Instytutu Roślin Oleistych Ukraińskiej Akademii Nauk w Zaporożu członek korespondent Ukraińskiej Akademii Nauk
  • Prof dr inż. Oleksandr Wasiłowicz Sidorczuk Zastępca dyrektora Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w Kijowie
  • Dr hab. inz Alijew Jelczin Kierownik Zakładu Mechanizacji Instytutu Roslin Oleistych Ukraińskiej Akademii Nauk w Zaporożu

Tegoroczna Inauguracja była szczególna z racji uruchomienia w ramach współpracy międzynarodowej z Wydziałem Energetyki i Automatyki National University of Life & Envionmental Sciences of Ukraine autorskich studiów II stopnia (magisterskie) na kierunku technologie energii odnawialnej  i przyjęcia pierwszych studentów – Stanislawa Gorbachevskego i Roscislawa Batsenko.

Jak co roku Inauguracja była również okazją pochwał i wręczenia nagród oraz dyplomów pracownikom Wydziału Inżynierii Produkcji. W minionym roku Rada Wydziału nadała stopnie doktora w dyscyplinie inżynieria rolnicza dwóm osobom, pozytywnie zakończyło się  sześć przewodów habilitacyjnych. Prezydent rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje profesorskie dwóm naszym pracownikom.

Wykład inauguracyjny pt. „Od lokomobili do agregatu – historia ciągników rolniczych„ wygłosił dr. hab. inż. Zbigniew Żebrowski z Politechniki Warszawskiej 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -