Ogłoszenia dla studentów

Zmiana w planie wykładów z Ergonomii oraz Certyfikacji

Zmiana terminów wykładów – studia stacjonarne I stopnia, przedmioty Ergonomia oraz Certyfikacja

  1. Wykład z Ergonomii dla studiów stacjonarnych TEO semestr 5
    Nastąpiła zmiana terminu wykładu z Ergonomii w dniu 9 października. Wykład odbędzie się w dniu 9 października (czwartek) w godz. 14.15-16.00.
  2. Wykład z Certyfikacji dla studiów stacjonarnych TRiL semestr 7  będzie odbywał się od 6 tygodnia zajęć czyli od 5 listopada.

prof. dr. hab. Jerzy Buliński

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -