Losy absolwentów

Krzysztof Łuszczyk – absolwent WTRiL, właściciel firmy ŁUKOMET

Krzysztof Łuszczyk studia rozpoczął na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. W połowie drugiego semestru, korzystając z “wolnego wstępu” przeniósł się na Oddział Mechanizacji Rolnictwa przy Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej – SGGW.

W czasie studiów przez trzy lata był prezesem Koła Naukowego, którego opiekunem był prof. Stanisław Gach. Studia ukończył już na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej w kwietniu 1978 roku. Praca magisterska “Zautomatyzowana technologia uprawy pieczarek” której promotorem był Prof. Roman Fąfara zdobyła I-sze miejsce w dziedzinie nowatorskich technologii w ogólnopolskim konkursie im. Sylwestra Kaliskiego „Młoda Myśl Dla Kraju”.

Pierwszą pracę rozpoczął w RSP Srebrna Dąbrówka na stanowisku technologa, później kierownika nowo uruchomionej pieczarkarni. W latach 1979 – 1981 jako członek założyciel RSP Całowanie pracował przy wyposażaniu i uruchomieniu przemysłowej fermy tuczu trzody.

Po zakończeniu trzy letniego obowiązku odpracowania za studia od 10 grudnia 1981roku zarejestrował własną działalność rzemieślniczą „mechanika maszyn rolniczych, elektromechanika, ślusarstwo”. Działalność gospodarczą nieprzerwanie prowadzi do dnia dzisiejszego – od 1990 roku pod nazwą ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk. Firma zajmuje się głównie kompletacją systemów do nawadniania upraw polowych i technologii gnojowicy.seminarium-lukomet

Pasją Krzysztofa Łuszczka jest jednak wytwarzanie urządzeń unikatowych, nowatorskich, prototypowych, jednostkowych na zamówienie, niekiedy krótkich serii. W tej dziedzinie ma 6 patentów, wzór użytkowy oraz kilkadziesiąt wdrożonych, wykonanych i pracujących prototypowych maszyn i urządzeń .

Od 1992 roku ze swoją firmą uczestniczy w targach POLAGRA, AGROSCHOW i wielu innych, na których został doceniony wieloma medalami,  wyróżnieniami i dyplomami.

W 2002 roku z rąk ministra Krzysztof Łuszczyk otrzymał odznaczenie Zasłużony Dla Rolnictwa.

Od 2008 roku firma ŁUKOMET posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania ISO 9001, 14001, 18001 certyfikowany przez UDT.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -