Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów / Wizyty naukowe

Na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyły się warsztaty COMSOL Multiphysics

W dniu 8 października 2014 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyły się warsztaty COMSOL Multiphysics – oprogramowania, które umożliwia przeprowadzanie analiz opartych na Metodzie Elementów Skończonych (MES) w różnych gałęziach nauki i przemysłu.

Kilkugodzinne warsztaty na najnowszej wersji oprogramowania poprowadzili Tomasz Krupicz i Melanie Pfaffe, którzy z Berlina przybyli na zaproszenie dr inż. Karol Tuckiego.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy poznali najnowsze możliwości narzędzia obliczeniowego – zostały omówione moduły oprogramowania oraz przykładowe projekty zrealizowane przy ich zastosowaniu. W drugiej części warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącymi zbudowali własne modele geometryczne oraz przeprowadzili przykładowe analizy z zakresu wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dwutygodniową wersję oprogramowania COMSOL Multiphysics.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -