Ogłoszenia dla pracowników

Spotkania dla Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w grupach roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w obszarach:

  • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
  • Zrównoważona energetyka
  • Surowce naturalne i gospodarka odpadami
  • Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Grupy Robocze ds. KIS (GR) będą gremiami w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji (obszarów B+R+I, na które będzie ukierunkowane wsparcie w ramach CT 1 w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020), powoływanymi w celu monitorowania efektów oraz stanu realizacji poszczególnych celów strategicznych i szczegółowych poprzez rozwój danej specjalizacji.

Spotkania informacyjne mają na celu przedstawienie koncepcji procesu przedsiębiorczego odkrywania, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz  omówienie regulaminu GR,  w tym m.in. zasad wyboru przedstawicieli GR oraz przedstawienie  zasad i celów działalności GR.

Spotkania odbywają się w terminach od 08.10.2014 r. do 14.11.2014 r. Szczegółowe informacje o terminach spotkań podane są na stronie projektu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: justyna.gorzoch@mg.gov.pl z kopią na pelnomocnik_gospodarka@sggw.pl

Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Gospodarki, pod adresem:

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -