Nominacje / Rozwój naukowy

Akt nominacyjny dla prof. dr. hab. inż. Janusza Wojdalskiego

W dniu 6 października 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

59-ciu nauczycieli akademickich odebrało nominacje profesorskie. Wśród nominowanych znalazł się prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji, otrzymując tytuł profesora nauk rolniczych.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział m.in. Szef BBN Stanisław Koziej i Doradcy Prezydenta RP. Jest to druga w bieżącym roku nominacja dla pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji.

Serdecznie gratulujemy !


Fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP. Zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -