Ogłoszenia dla doktorantów / Seminaria

Zaproszenie na VII Sympozjum Doktorantów “Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”

W dniu 23 października 2014 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW odbędzie się VII Sympozjum Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu” organizowane przez Samorząd Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Czynny udział w tym corocznie celebrowanym wydarzeniu naukowym weźmie społeczność uczestników studiów doktoranckich naszego Wydziału, innych Wydziałów SGGW oraz doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

Celem wydarzenia jest przedstawienie zagadnień objętych obszarem nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Sympozjum skierowane jest do pasjonatów nauki, którzy chcieliby przedstawić interesujące ich zagadnienie naukowe, studiowany przez nich fragment badań własnych czy spostrzeżeń.

Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawować będzie Pani prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz z IA PAN w Lublinie oraz Pani prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta, Kierownik studiów doktoranckich WIP.

Podczas Sympozjum uczestnicy będą mieli okazję zwiedzenia Wydziałowych laboratoriów i hale maszyn.

Nad przebiegiem Sympozjum czuwa komitet organizacyjny w składzie:

  • mgr Natalia Kamińska
  • mgr inż. Piotr Skowroński
  • mgr inż. Iwona Florczak
  • prof. dr hab. Agnieszka Kaleta

Patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW
  • Rada Doktorantów SGGW
  • Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -