Konferencje

VIII Konferencja dla Nauczycieli Szkół Rolniczych

23 października 2014r. już po raz ósmy na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyła się Konferencja dla Nauczycieli Średnich Szkół Rolniczych zorganizowana przez redakcję miesięcznika AGROmechanika oraz Wydział Inżynierii Produkcji SGGW.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były trendy w rozwoju i zastosowaniu kombajnów zbożowych oraz sieczkarni samojezdnych. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, również tegoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. W Konferencji uczestniczyło ponad  120 osób z całego kraju – nauczyciele szkół średnich, szerokie grono studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Słuchacze mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w prezentowanych działach techniki rolniczej.

W organizację konferencji włączyły się takie firmy jak New Holland, Class, Same Deutz-Fahr. Przedstawiciele wymienionych firm, podczas swoich wykładów, podzielili się z uczestnikami spotkania wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w technice i maszynach zgodnych z tematyką Konferencji, a w szczególności zaprezentowali najważniejsze aspekty, które wyróżniają ich produkty na rynku.

Zebranych przywitał Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW. W swoim wystąpieniu przedstawił kierunki rozwoju Wydziału oraz plany dotyczące uruchomienia nowego kierunku studiów pod nazwą Inżynieria Systemów Biotechnicznych.

Pierwsza część Konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące trendów i nowości w sieczkarniach samojezdnych. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż Aleksander Lisowski z Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Kolejny wykład pt. “Trendy w rozwoju i zastosowaniu sieczkarni samobieżnych. Nowości na rynku” przedstawił mgr inż. Łukasz Jaroszyński z firmy New Holland. Ostatnim prelegentem pierwszej części była dr inż. Barbara Raba przedstawiciel firmy Class omawiając najnowsze rozwiązania i kierunki rozwoju sieczkarni “JAGUAR”.

Druga część konferencji dotyczyła trendów w rozwoju kombajnów zbożowych. Wykład wprowadzający “Trendy w rozwoju konstrukcji kombajnów zbożowych” przedstawił Michał Zabost – Redaktor miesięcznika AGROmechanika. Mgr inż. Józef Dębski, specjalista ds. maszyn żniwnych w firmie New Holland zaprezentował najnowsze rozwiązania stosowane w kombajnach firmy, którą reprezentuje. Mgr inż. Grzegorz Wójcik przedstawił najnowsze rozwiązania w kombajnach Same Deutz-Fahr. Na zakończenie Konferencji referat pt. “Kierunki rozwoju kombajnów zbożowych” ponownie wygłosił przedstawiciel firmy Class – dr inż. Barbara Raba.

Spotkanie prowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Gach.


 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -