Seminaria / Staż zagraniczny

Wykład doc. dr Volodymyra Reshetiuka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie

W dniu 28 października 2014 roku w  Auli im. prof. Józefa Kuczewskiego odbyło się wydziałowe seminarium naukowe, na którym wygłosił referat doc dr Volodymyr Reshetiuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Kijowie, Wydział Energetyki i Automatyki na temat: “Innowacyjne technologie w zarządzaniu obiektami biotechnologicznymi w rolnictwie“.

W swoim wystąpieniu przedstawił problematykę badawczą realizowaną w Katedrze Automatyki Kijowskiego Uniwersytetu oraz stan zaawansowania i plany na kolejnych rok prowadzonych wspólnie z naszym Wydziałem tematów naukowo-dydaktycznych. Wspólne przedsięwzięcia to, oprócz prowadzonej razem specjalności energetyka i automatyka biosystemów (w ramach kierunku technologie energii odnawialnej), także badania nad poprawą efektywności energetycznej w produkcji rolniczej, wykorzystanie nowoczesnych technologii OZE w konstrukcji i budowie obiektów szklarniowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -