Ogłoszenia dla studentów

Szkolenie z zasad BHP dla I roku studiów niestacjonarnych

Dla studentów I roku studiów niestacjonarnych zorganizowane zostanie szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Terminy szkoleń:

7 listopada 2014r. (piątek), godzina 18.30, budynek 18, Aula WIP

  • kierunek:  zarządzanie i inżynieria produkcji, grupy: nr 1, 2, 3, 4
  • kierunek: technologie energii odnawialnej, grupa: nr 4

 23 listopada 2014r. (niedziela), godzina 16.45, budynek 32, aula I

  •  kierunek: technologie energii odnawialnej, grupy: nr 1, 2, 3   
  •  kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji, grupy: nr 5, 6

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -