Seminaria

Zaproszenie na seminarium “Spotkanie nauki z praktyką”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium na temat “Spotkanie nauki z praktyką”, które odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Termin: 4 listopad 2014r.  godzina 16.00, budynek 18, Aula WIP

Seminarium odbywa się w ramach programu doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020

Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r. Jednym z trzech priorytetów strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (smart growth). Aby móc oceniać postępy w realizacji założeń Strategii Europa 2020, przyjęto pięć głównych celów dla całej UE. Jednym z nich jest wzrost odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wyższe wykształcenie do poziomu co najmniej 40%.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -