Materiały promocyjne / Szkoły średnie

Randez-vous z Wydziałem Inżynierii Produkcji

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w warszawie zaprasza do współpracy wszystkie Szkoły Średnie oferując uczniom zorganizowanie:

  1. Wykładów otwartych
  2. Wykładów tematycznych

Wykłady połączone będą z prezentacją oraz zwiedzaniem Wydziału. W ramach wykładów może zostać również przedstawiona szczegółowa procedura rekrutacji na studia w SGGW.

Istnieje możliwość zorganizowania prezentacji wyjazdowych w szkołach średnich.

Oferowane wykłady są bezpłatne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt z przewodniczącym Komisji ds. Promocji Wydziału.

Kontakt:
dr inż. Adam Strużyk
tel. 22 59 345 34
e-mail: adam_struzyk@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -