Ogłoszenia dla studentów / Praktyki zawodowe / Studia wymienne

Otwarty został ostatni nabór w ramach projektu ALRAKIS II

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o otwarciu III naboru na wymianę akademicką w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt ALRAKIS II (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Ukraina)

Nabór skierowany jest do studentów studiów licencjackich (ukończony pierwszy rok studiów), doktorantów, młodych pracowników naukowych (PostDoc)

Okres wymiany obejmuje okres 6 miesięcy (studenci studiów licencjackich, młodzi pracownicy naukowi) lub 10 miesięcy (doktoranci).

Uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–1800 EUR/m-c (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

Termin składania aplikacji mija 30 stycznia 2015r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz aplikacyjny (do pobrania ze strony Biura Współpracy Międzynarodowej)
  2. List motywacyjny
  3. CV (format Europass)
  4. List polecający
  5. Certyfikat językowy
  6. Transcript of records (studenci studiów licencjackich)
  7. Kopia ostatniego dyplomu (doktoranci, młodzi naukowcy)
  8. Research program (doktoranci, młodzi naukowcy)
  9. List zaproszenie z uczelni przyjmującej (doktoranci, młodzi naukowcy)

UWAGA: pod uwagę będą brane tylko kompletne zgłoszenia.

Szczegółowe informacje na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej oraz na adresem: www.alrakis2.eu

Kontakt:
Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW
Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40
Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)
e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -