Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów / Studia wymienne

Nabór w ramach programu Erasmus Mundus, projekt ERANET-PLUS

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o możliwości aplikowania o wymianę akademicką w ramach programu Erasmus Mundus, projekt ERANETPLUS, koordynowanego przez University of Turku w Finlandii

ERANETPLUS to projekt wymiany akademickiej pomiędzy uczelniami europejskimi, a wybranymi uczelniami z Rosji:

  • Russian State Hydrometeorological University
  • Siberian Federal University
  • South Ural State University
  • Lomonosov Moscow State University
  • Demidov Yaroslavl State University
  • Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
  • Saint Petersburg University
  • Pskov State Pedagogical University
  • Moscow State Linguistic University

Nabór skierowany jest do studentów studiów (magistrantów), doktorantów, młodych pracowników naukowych (PostDoc). Okres wymiany obejmuje okres 6-10 miesięcy. Uczestnicy otrzymują stypendium w wysokości 1000-1800 EUR/m-c (informacja na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej)

Projekt nie jest koordynowany przez SGGW, jednak kandydaci z SGGW mogą aplikować na zasadzie tzw. target group 2.

Termin składania aplikacji do 19.12.2014r.

Informacje o wymaganych dokumentach oraz informacje szczegółowe dotyczące projektu zamieszczone są na stronie projektu

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -