Ogłoszenia dla studentów / pomoc materialna

Zmiana wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego

Wprowadzone zostało zarządzenie nr 75 Rektora SGGW z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 68 Rektora SGGW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015. 

Zmiana dotyczy zwiększenia od 1 listopada 2014 r. wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego.

Zgodnie z zarządzeniem maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę wynosi;

a) do 31.10.2014 r. – 850,20 zł

b) od 1.11.2014 r. – 895,70 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny złożyć nowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w Dziekanacie Wydziału.

Zarządzenie nr 75 Rektora SGGW z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akad. 2014/15 (633.9 KiB, 470 downloads)

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -