Ogłoszenia / Publikacje

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms

Nakładem “Wydawnictwa SGGW” ukazała się monografia „Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms” pod redakcją prof. Agnieszki Kalety 

W monografii przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego N N 313 780940 pod tytułem „Optymalizacja procesów suszenia i rehydratacji jabłek z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Współautorami monografii są: Aneta Choińska, Krzysztof Górnicki, Monika Janaszek-Mańkowska, Agnieszka Kaleta, Jędrzej Trajer, Radosław Winiczenko. Publikacja została wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo SGGW.

W prezentowanej pracy omówiono historię uprawy jabłek. Scharakteryzowano produkcję jabłek w Polsce i na świecie. Wskazano walory żywieniowe jabłek oraz ich właściwości. Zbadano i wyjaśniono wpływa zarówno parametrów suszenia jak i rehydratacji na przyrost masy i objętości oraz ubytek masy suchej substancji, zmianę barwy, zawartość składników mineralnych (Ca, Mg, K), mikrostrukturę tkanki, wytrzymałość na ściskanie i cięcie. Zweryfikowano modele empiryczne procesu rehydratacji oraz oparte na ogólnej teorii wymiany ciepła i masy teoretyczne modele tego procesu. Modelowano również zmiany barwy suszu w procesie jego rehydratacji.

W monografii przedstawiono również przykład zadania optymalizacyjnego procesów suszenia i rehydratacji oraz sposób jego rozwiązania. Celem prezentowanych wyników badań było wskazanie możliwości wykorzystania algorytmów ewolucyjnych i zastosowanych narzędzi do optymalizacji omawianych procesów.

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms
Agnieszka Kaleta (red.)
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2014
Stron: 193
ISBN 978-83-7583-594-6

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -