Współpraca z przemysłem

Spotkanie z kluczowymi pracodawcami współpracującymi z WIP

W dniu 20 maja 2014 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji seminarium i warsztaty  zorganizowane dla kluczowych pracodawców współpracujących z naszym Wydziałem. Seminarium zorganizowane zostało w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale oraz w ramach projektu PO KL „Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW”.

Podczas spotkania dyskutowano nad przybliżeniem efektów kształcenia do potrzeb rynku, aby studenci podczas procesu kształcenia mieli kontakt z przemysłem a w przyszłości by zwiększyć stopień zatrudnialności absolwentów. Seminarium stanowi ważny element procesu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na naszym Wydziale. W procesie tym opinie pracodawców są jednym z głównych stymulatorów zmian zmierzających do jeszcze lepszego dostosowania oferty Wydziału i programów studiów do wyzwań konkurencyjnej gospodarki a tym samym do kształcenia absolwentów mogących sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących firm:

  • Agros – Wrońcy sp. z o.o.,
  • Bomet sp. z o.o.,
  • Bonduelle Polska,
  • Delaval,
  • Inventor Jan Joński
  • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów,
  • Lidex Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji,
  • Łukomet,
  • Siemens sp. z o.o.,
  • Toyota Material Holding Polska,

 W trakcie spotkania przedstawiciele firm zwiedzili nasze Wydziałowe laboratoria i zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle spożywczym, mleczarskim, energetycznym oraz w sektorze produkcyjnym.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -