Seminaria

Podsumowanie II edycji płatnych staży zawodowych

W piątek 21 listopada 2014r. odbyło się podsumowanie II edycji staży zawodowych organizowanych w ramach projektu “Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020″

Dwudziestu studentów naszego Wydziału, kierunek technologie energii odnawialnej, odbywało płatne staże zawodowe m.in. w takich firmach jak: Biomasa Partner, Ecotec, Ecoenergia, Bio Alians, Oczyszczalnia Ścieków Żyrardów, Polska Izba Biomasy, Horus Energia, Instytut Agroenergetyki, Biogazownia Wojciechowski, zdobywając wiedze praktyczną i doświadczenie zawodowe.

W spotkaniu wzięli udział jako gospodarze: prof. Tomasz Nurek – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. Krzysztof Dołowy (Katedra Fizyki WTD) – kierownik projektu, prof. Andrzej Chochowski – koordynator zadania, mgr Katarzyna Owczarek i mgr Jakub Jarząbek – pracownicy Biura Projektu oraz goście honorowi – Opiekunowie naszych stażystów w wymienionych firmach.

Omówiono przebieg stażów, przygotowanie i wiedzę studentów, ewentualne potrzeby zmiany programu studiów dopasowując go do potrzeb rynku pracy.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -