Jubileusze i nagrody / Konferencje

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków – zaproszenie na konferencję z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Czesława Waszkiewicza

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI
KATEDRA MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH

zapraszają na Konferencję Naukową

   INŻYNIERIA ROLNICZA W POLSCE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

 z okazji jubileuszu 70-lecia
prof. dr. hab. inż. CZESŁAWA WASZKIEWICZA

Konferencja organizowana jest z okazji 70-lecia prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wieloletniego dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i kierownika Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wychowawcy wielu pokoleń inżynierów rolnictwa.

Cel konferencji
Celem konferencji jest zgromadzenie, prezentacja i dyskusja dotycząca zarówno wcześniejszych, jak i aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu szeroko rozumianej inżynierii rolniczej realizowanej w warunkach trwałej i zrównoważonej gospodarki rolniczej.

Tematyka Konferencji
Podstawową formą konferencji będzie prezentacja i dyskusja dotycząca zarówno wcześniejszych, jak i aktualnych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu szeroko rozumianej inżynierii rolniczej realizowanej w warunkach trwałej i zrównoważonej gospodarki rolniczej. Wymiana wcześniejszego i aktualnego dorobku naukowego i osiągnięć praktycznych pomiędzy ośrodkami naukowymi z Polski winna przyczynić się do podniesienia stanu wiedzy z zakresu inżynierii rolniczej, zintensyfikowania współpracy między krajowymi ośrodkami w zakresie realizowanych badań naukowych, kształcenia kadry naukowej, inżynierów i studentów oraz zaowocować wymianą naukową między poszczególnymi ośrodkami.

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński (przewodniczący Konferencji)
dr inż. Michał Sypuła (sekretarz organizacyjny)
dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW,
dr hab. inż. Witold Zychowicz,
dr inż. Krzysztof Korpysz,
dr inż. Krzysztof Wójcik,
dr inż. Tomasz Żelaziński,
lic. Małgorzata Kamińska

Komitet naukowy
prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Jerzy Więsik,
prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski,
prof. dr hab. inż. Stanisław Gach,
prof. dr hab. Małgorzata Jaros,
prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk,
prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski,
dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW,
dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

Sekretariat Konferencji
lic. Małgorzata Kamińska

Miejsce konferencji:
SGGW w Warszawie – Wydział Inżynierii Produkcji,
ul. Nowoursynowska 164,
02– 787 Warszawa

Data konferencji: 18.09.2014

Język konferencji: polski

Dojazd do miejsca obrad:
z dworca kolejowego PKP Warszawa Centralna – metrem do stacji Służew a następnie autobusem MZK linii 193 lub 401,
taxi;
ewentualnie własnym samochodem.

Nocleg
Istnieje możliwość noclegu z 18/19 września 2014. Nocleg uczestnicy zamawiają indywidualnie i regulują samodzielnie na miejscu. Orientacyjny koszt noclegu w pokoju 1 os. 200 PLN, 2 os. 120 PLN. Szczegółowe informacje będą zamieszczone w drugim komunikacie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02 – 787 Warszawa
z dopiskiem: „Inżynieria Rolnicza – Konferencja 2014”
tel. +48 22 59 345 11, fax. +48 22 59 345 14 (12)
e-mail: kmrl@sggw.pl

Zgłoszenie uczestnictwa
Udział w konferencji należy zgłosić do 15.01.2014 wysyłając wypełnioną kartę uczestnictwa  (do pobrania poniżej) pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Formularz zgłoszenia udziału w Konferencji 70-lecia profesora Cz. Waszkiewicza (248.0 KiB, 185 downloads)


 

Ramowy program konferencji
9.00 – 11.00 – rejestracja uczestników na Wydziale Inżynierii Produkcji, bud. 18, drugie piętro, hol przed aulą im. prof. dr. hab. inż. Józefa Kuczewskiego
11.00 – 12.30 – rozpoczęcie konferencji w auli im. prof. dr. hab. inż. Józefa Kuczewskiego
12.30 – 13.00 przerwa kawowa (bud. 18, drugie piętro, główny hol)
13.00 – 14.30 I sesja referatowa w auli im. prof. dr. hab. inż. Józefa Kuczewskiego (3 referaty)
14.30 – 15.00 przerwa kawowa (bud. 18, drugie piętro, główny hol)
15.00 – 16.30 II sesja referatowa w auli im. prof. dr. hab. inż. Józefa Kuczewskiego (3 referaty)
16.30 – 17.00 zakończenie konferencji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -