Seminaria

Seminarium naukowe – sprawozdanie z tematów badawczych realizowanych w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji

W dniu 2 grudnia 2014 roku o godz. 9:15 w Auli im. prof. Józefa Kuczewskiego (budynek 18) odbędzie się seminarium naukowe na którym przedstawione zostaną sprawozdania tematów badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji:

Zakład Infrastruktury Technicznej:
„Energo- i materiałooszczędne techniki przetwarzania surowców rolnych oraz opracowanie materiałów inżynierskich pochodzenia naturalnego”

Zakład Inżynierii Produkcji:
„Doskonalenie techniczno-informatycznych narzędzi w badaniach produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego”

Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją
„Zarządzanie w sektorach energetyki i agrobiznesu w warunkach zmiennego otoczenia”

 

Serdecznie zapraszam pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich i studentów.

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -