Konferencje

Wyróżniony poster pracowników KOIP na Międzynarodowej Konferencji ISB-INMA TEH’2014 w Bukareszcie

W dniach od 30-31 października 2014 r. dr hab. inż. Adam Ekielski i dr inż. Tomasz Żelaziński uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej ISB-INMA TEH’2014 w Bukareszcie

Konferencja ISB-INMA TEH’2014 3 INTERNATIONAL SYMPOSIUM – AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING zorganizowana została przez University Politechnica of Bucharest – Faculty Biotechnical Systems Engineering oraz instytut INMA Bucharest (Development Institute for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry).

Na konferencji wygłoszono referat pt: STUDY OF FRACTALS STRUCTURES ON APPLE SLICES DURING DRYING SURFACE – Ekielski A., Żelaziński T. oraz zaprezentowano poster pt. THE VISION SYSTEM USAGE AS DATA SOURCE FOR STATISTICAL PROCESS CONTROL IN THE FOOD EXTRUSION – Żelaziński T., Ekielski A., Florczak I., który dostał wyróżnienie dla najlepszego posteru na konferencji.

Wyjazd na konferencje stał się również okazją do nawiązania naukowych kontaktów zagranicznych celem ewentualnej współpracy oraz wspólnych publikacji.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -