Ogłoszenia dla pracowników / Wizyty naukowe

Wizyta dr inż. Jacka Skudlarskiego w firmie Joskin w Soumagne (Belgia)

W dniach 5-6 listopada 2014 r. dr inż. Jacek Skudlarski przebywał z wizytą w zakładzie produkcyjnym Joskin w Soumagne (Belgia). Celem wizyty był udział w obchodach związanych z jubileuszem 45-lecia działalności firmy Joskin, połączonymi z obchodami wyprodukowania 30-tysięcznego wozu asenizacyjnego

Firma Joskin jest jednym z czołowych producentów wozów asenizacyjnych i rozrzutników obornika. Oferta belgijskiego producenta obejmuje także przyczepy rolnicze i budowlane oraz maszyny do pielęgnacji łąk.

W programie pierwszego dnia wizyty przewidziano zwiedzanie zakładu produkcyjnego w Soumagne. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z systemem produkcji w firmie Joskin. Imponujące wrażenie sprawił system logistyki, w skład którego wchodzi kilka automatycznie sterowanych magazynów wieżowych. Pobyt w zakładzie był okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem systemu zarządzania produkcją SAP. Dr inż. Jacek Skudlarski uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej. Na zakończenie dnia zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej kolacji, urozmaiconej występami grup artystycznych.

Program drugiego dnia wizyty obejmował udział w konferencji prasowej, zakończonej prezentacją nowości produktowych firmy Joskin. Prezentacja była dobrą okazją do zapoznania się z nowymi tendencjami w technice nawożenia organicznego.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -