Informacje MNiSW / Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia dla pracowników

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Zespołu prof. Andrzeja Chochowskiego

26 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród laureatów, za osiągnięcia dydaktyczne nagrody z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej odebrał zespół Zakładu Gospodarki Energetycznej Wydziału Inżynierii Produkcji w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski, dr hab. inż. Paweł Obstawski, dr inż. Dariusz Czekalski, dr inż. Krzysztof Korpysz.

Nagroda została przyznana za pełne wdrożenie innowacyjnego kompleksowego kierunku studiów technologie energii odnawialnej opracowanego całościowo na trzech poziomach kształcenia: inżynierskim, magisterskim, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych: laboratoriów technologii energii odnawialnej pracujących jako obiekty rzeczywiste, w których procesy pozyskiwania oraz przetwarzania energii są w pełni zautomatyzowane (monitoring, sterowanie) i dostępne online do przeprowadzania eksperymentów w czasie rzeczywistym podczas zajęć laboratoryjnych, a także jednoczesne unowocześnienie laboratoriów do przedmiotów podstawowych (inżynieria elektryczna, automatyka) przystosowanych do nowatorskiego kształcenia na uruchomionym nowym kierunku studiów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -