Jubileusze i nagrody / Konferencje

60-lecie powstania Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Techniczno-Rolniczego

W dniach 23-24 października 2014 r.obchodzono uroczystość 60-lecia powstania Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Techniczno Rolniczego. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentował dr inż. Jacek Skudlarski.

W 2014 r. Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczno-Rolniczy (BPUTR) w Mińsku obchodził 60-lecie powstania. Historia BPUTR sięga 1954 r., kiedy to powstał Białoruski Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W 1992 r. Instytut przekształcono w Białoruski Uniwersytet Techniczno-Rolniczy. Obecnie Uniwersytet kształci studentów w 12 specjalnościach na 7 wydziałach. Jednym z nich jest powstały w 2000 r. Wydział serwisu technicznego w sektorze rolno-spożywczym.

Obecnie na Uniwersytecie studiuje 12 tys. studentów z Białorusi i zagranicy. Na studiach doktoranckich studiuje 160 zagranicznych doktorantów. W strukturach Uniwersytetu funkcjonuje Instytut podwyższenia kwalifikacji pracowników dla sektora rolno-spożywczego, który rocznie przygotowuje 3 tys. specjalistów.

Uroczystość 60-lecia powstania Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Techniczno Rolniczego obchodzono w dniach 23-24 października 2014 r. Na uroczystość zaproszono Rektorów i przedstawicieli Uniwersytetów rolniczych z Białorusi oraz zagranicy. Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentował delegowany przez JM Rektora, dr inż. Jacek Skudlarski.

Jednym punktów programu była Międzynarodowa Konferencja „Techniczne i kadrowe zabezpieczenie innowacyjnych technologii dla rolnictwa”. Dr inż. Jacek Skudlarski wystąpił w sesji plenarnej z referatem Ekonomiczne aspekty zastosowania systemów prowadzenia równoległego ciągników i maszyn rolniczych z wykorzystaniem technik GPS”.

Kulminacyjnym punktem obchodów była uroczysta sesja, którą rozpoczął wykład pt. „Udział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Techniczno-Rolniczego w systemie kształcenia”, który wygłosił rektor Uniwersytetu pan prof. Ivan Nikolajevich Shilo. W trakcie sesji wyróżniono zasłużonych pracowników Uniwersytetu.

Ostatnim punktem obchodów była uroczysta kolacja.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -