Konferencje

“Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej” – XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zapraszają na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-19 czerwca 2015 r.

Program naukowy konferencji obejmuje zagadnienia:

  • inżynieria systemów agrotechnicznych,
  • inżynieria produkcji zwierzęcej,
  • inżynieria przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych,
  • agrofizyka produktów roślinnych i zwierzęcych,
  • alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami.

Organizatorzy przewidują możliwość opublikowania pozytywnie ocenionych referatów w periodykach Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2015r.:
– listownie na adres sekretarza konferencji,
– drogą elektroniczną na adres: konferencja.iir@up.wroc.pl
– rejestracja elektroniczna na stronie: www.iir.edu.pl/konferencja

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji (formularz rejestracyjny), opłat, noclegów…. zamieszczone są na stronie Konferencji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -