Okiem studenta

Studenci TRiL wizytowali gospodarstwo mleczarskie w miejscowości Korabie k. Sokołowa

W dniu 8 grudnia 2014 r.  w ramach zajęć z przedmiotu Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej, studenci 3 roku kierunku Technika Rolnicza i Leśna wizytowali gospodarstwo mleczarskie Państwa Paczóskich w miejscowości Korabie koło Sokołowa Podlaskiego.

Celem wyjazdu było zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie produkcji mleka surowego. Studenci zapoznali się z wyposażeniem gospodarstwa oraz najnowocześniejszą oborą w powiecie sokołowskim.

Właścicielami gospodarstwa są Mariola i Adam Paczóscy. W budynku dla bydła mlecznego zastosowano takie rozwiązania jak: roboty udojowe, robot do usuwania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej i robot do podgarniania paszy, automatyczne oświetlenie, czochradło dla krów oraz nowoczesne wygrodzenia boksów legowiskowych, maty legowiskowe i schładzalnik mleka.W czasie pobytu w gospodarstwie studenci zadawali pytania właścicielom dotyczące opłacalności produkcji, hodowli i żywienia krów, kosztów inwestycji i problemów z wdrażaniem systemu doju dobrowolnego i jego eksploatacją.

Państwo Paczóscy rocznie dostarczają mleko do mleczarni w ilości przekraczającej milion litrów. Obora jest ich dumą, a wprowadzone innowacje i nowoczesna technika zapewniają nie tylko wzrost wydajności, poprawę zdrowotności stada, ale także więcej wolnego czasu dla rodziny.

Ponadto gospodarstwo Państwa Paczóskich wyposażone jest w najnowocześniejsze maszyny do przygotowywania pasz objętościowych z użytków zielonych i kukurydzy (kosiarki, zgrabiarkę karuzelową, sieczkarnię, przyczepy objętościowe i samozbierające. Maszyny te charakteryzują się dużymi wydajnościami pracy i dodatkowo pozwalają na świadczenie usług polegających na zbiorze i transporcie zielonek.

W drodze powrotnej do Warszawy grupa studentów odwiedziła biogazownię w Mursach, której planowana moc wynosi 1 MW. Wsadem komór fermentacyjnych jest kukurydza w ilości około 40 ton dziennie.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -