Losy absolwentów

Dariusz Kotański – absolwent WTRiL, Facility Manager Statoil Fuel & Retail Polska

Studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW ukończył w roku 1994. Na 5 roku studiów pracował jako asystent – stażysta a po ukończeniu studiów jako asystent w Zakładzie Motoryzacji Rolnictwa WTRiL.

Od 1995 roku pracuje w Statoil Fuel & Retail Polska, obecnie na stanowisku Kierownik ds. Administracji / Facility Manager (według nomenklatury korporacyjnej – FM Site Manager Poland and Lithuania, FM Europe). Odpowiada za całokształt spraw związanych z administracją Statoil w Polsce.

Organizuje i nadzoruje wszystkie serwisy administracyjne (takie jak recepcja, sprzątanie, kantyna, obsługa techniczna budynku biurowego, poczta, przebudowy, przeprowadzki, podróże służbowe, spotkania i imprezy firmowe itp.). Jest odpowiedzialny za systemy i procedury mające zapewnić bezpieczeństwo w biurze. Nadzoruje flotę samochodową firmy (ok. 130 samochodów) oraz telefonię stacjonarną i komórkową (ponad 1.300 numerów). Sprawuje również nadzór nad budżetem administracyjnym, zakupami atrtukułów biurowych i wyposażenia, bierze udział w krajowych i międzynarodowych przetargach na dostawy towarów i usług związanych z administracją / Facility Managementem.

Ściśle współpracuje z pozostałymi biurami obsługiwanymi przez dział FM Europe (Sztokholm, Kopenhaga, Oslo, Ryga, Wilno, Tallin, St. Petersburg), uczestniczy w korporacyjnych projektach dotyczących organizacji Facility Management w całym Statoil Fuel & Retail.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -