Ogłoszenia / Publikacje

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Karmy dla Zwierząt Towarzyszących pod red. K. Zawiślaka i P. Sobczaka wydało monografię pt. “Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm. Wybrane zagadnienia”

Współautorami rozdziału 6 monografii “Audyt energetyczny i zmniejszanie energochłonności produkcji” są pracownicy naszego Wydziału prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski oraz dr hab. inż. Bogdan Dróżdż.

W monografii opisano zagadnienia prawne, technologiczne i techniczne związane z produkcją pasz i karm dla zwierząt a w szczególności:

  1. Kierunki ewolucji prawa krajowego i wspólnotowego rzeczowo właściwego w sprawie bezpieczeństwa żywności i utylizacji.
  2. Rozdrabnianie surowców paszowych.
  3. Modyfikacje technologii wytwarzania paszowych ekstrudatów roślinno-rybnych.
  4. Wykorzystanie produktów ubocznych w produkcji karmy typu pet-food.
  5. Czynniki wpływające na proces granulowania.
  6. Audyt energetyczny i zmniejszanie energochłonności produkcji.
  7. Bezpieczeństwo wytwarzania pasz.

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm. Wybrane zagadnienia
K. Zawiślak, P. Sobczak (red.)
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Karmy dla Zwierząt Towarzyszących
Lublin 2014
Stron: 110
ISBN 978-83-63761-44-8

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -