Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 64

Spis treści:

 • BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of moisture content on soil density – compaction relation during soil compacting in the soil bin
 • NUGIS E., LÛÛS L., KUHT J. Results of express-diagnostics evaluation of soil basing on penetration resistance measuring
 • LISOWSKI A., FIGURSKI R., KOSTYRA K., SYPUŁA M., KLONOWSKI J., ŚWIĘTOCHOWSKI A., SOBOTKA T. Effect of maize variety and harvesting conditions on the maize chopping process, compacting susceptibility and quality of silage designed for biogas production
 • CHLEBOWSKI J., KLONOWSKI J. Energetic loading of forage harvester working units depending on cutting length of the plant material
 • FERNANDES F., PEREIRA P., REGALO SILVA V., BOROWSKI P., GAWORSKI M. Premises of dairy systems development on an example of Polish and Portuguese conditions
 • BULINSKI J., ŁYP-WRONSKA K. Methods for analysis of the failures in agricultural machinery
 • GAWORSKI M., RUSZKOWSKI P., KOZIOŁ Ł. Investigations on agricultural equipment maintenance and storage system using an example of the selected commune in Poland
 • BRZÓZKO J., SKARŻYŃSKI J. Proceeding algorithms for difficult trees as the basis for expert system to increase sawmen’ safety on post-disaster sites
 • WÓJCIK K. Effect ofkerfexecution correctness during felling with internal combustion chain saw on direction of tree fall
 • GENDEK A., NAWROCKA A. Effect of chipper knives sharpening on the forest chips quality
 • NUREK T., ROMAN K. Effect of mineral matter content on specific density of forest biomass
 • MIESZKALSKI L. Bezier curves in modeling the shapes of biological objects

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 64

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -