Umowy o współpracy

Umowa o współpracy w zakresie rozwijania technologii energii odnawialnej i poprawie efektywności energetycznej

24 września 2009 podpisano umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej między naszą Uczelnią a The U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL).

Zakres tematyczny to technologie energii odnawialnej, które są jednym z kierunków działalności naukowo-badawczej Wydziału Inżynierii Produkcji. Umowę podpisał JM Rektor SGGW prof. Alojzy Szymański, a w imieniu NREL dr Lawrence L. Kazmierski – Executive Director Science & Technology Partnerships. Przy podpisywaniu umowy obecni byli: prof. Andrzej Chochowski – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i prof. Franciszek Krawiec.

W związku z uruchamianym na naszym Wydziale od roku akademickiego 2010/11 makrokierunkiem studiów technologie energii odnawialnej strony ustaliły szczegółowy zakres tej współpracy odrębnym porozumieniem.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -