Ogłoszenia / Publikacje

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Przy współudziale pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, ukazała się monografia “Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce” (ang. “Influence of CO2 emissions reduction on functioning the biofuels sectors for transport in Poland”)

Współautorami są dr inż. Piotr Borowski , dr inż. Jakub Gawron, prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji oraz dr inż. Ewa Golisz z Katedry Podstaw Inżynierii. Wydawcą jest Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa “Adam”.

Wydanie monografii zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04988

W monografii zawarte zostały informacje na temat kontrowersji energetyczno-środowiskowych związanych z wykorzystaniem OZE i biopaliw transportowych, charakterystyki biopaliw transportowych i ich technologii produkcji, aspektów prawnych dla biopaliw transportowych w Polsce na tle UE i ich ewaluacja, aspektów związanych z krajowym rynkiem biopaliw transportowych na tle UE i Brazylii, metodyki i badań własnych na temat niektórych korzyści wynikających ze stosowania biopaliw transportowych, strategii postępowania zakładów i wobec produkcji biokomponentów.

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce
Autorzy: Piotr Borowski , Jakub Gawron , Ewa Golisz , Adam Kupczyk , Janusz Piechocki , Małgorzata Powałka , Grzegorz Redlarski , Izabela Samson-Bręk , Michał Sikora, Magdalena Szwarc
Wydawca: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa “Adam”
Warszawa, 2014, obj. 239 s.

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -