Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie produkcją i usługami

“Zarządzanie produkcją i usługami” to podręcznik akademicki wydany w 2014r. przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe produkty.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, a także dla studentów innych pokrewnych kierunków wyższych uczelni i pracowników przedsiębiorstw.

Współautorem podręcznika jest pracownik Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, dr hab. inż. Marek Klimkiewicz

Zarządzanie produkcją i usługami
Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 2014
Stron: 396
ISBN: 978-83-208-2149-9

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -