Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – rok akademicki 2014/15

Uruchomiony został System Obsługi Kandydata. Kandydaci na studia stacjonarne stacjonarne II stopnia mogą rejestrować się w systemie do dnia 1 lutego 2015r. do godz. 24.00

Kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Technika Rolnicza i Leśna,  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Technologie Energii Odnawialnej prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji odbywa się na podstawie dyplomu inżyniera oraz średniej ze studiów I stopnia.

UWAGA!
Zarejestrować się i przystąpić do rekrutacji można przed uzyskaniem dyplomu (przed obroną pracy dyplomowej/egzaminem dyplomowym). Kandydat, który nie zarejestruje się w SOK w terminie zgodnym z kalendarium, nie będzie brał udziału w rekrutacji. Warunkiem przyjęcia po zakwalifikowaniu jest dostarczenie kompletu dokumentów w terminie określonym w kalendarium rekrutacji.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajduje się w zakładce na stronie internetowej Uczelni www.sggw.pl/rekrutacja. Wszystkich zainteresowanych studiami zachęcamy do zapoznania się z zasadami i kalendarium rekrutacji zamieszczonymi na wskazanej stronie rekrutacji

Zachęcamy kandydatów do zakładania kont i korzystania w rekrutacji z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki profilowi zaufanemu decyzje rekrutacyjne będą przesyłane drogą elektroniczną i dotrą do kandydata od razu po wysłaniu. Nie będzie tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, który „wędrował” do kandydata kilka dni i należało go odbierać na poczcie. Więcej informacji o ePUAP w rekrutacji tutaj.

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI TECHNICZNE

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -