Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie / Programy NCBiR

Nabór wniosków wstępnych w I międzynarodowym konkursie w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

7 stycznia 2015 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET  FACCE SURPLUS ,,SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 4 marca 2015 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny ze strony: https://www.submission-faccejpi.com

Zakres tematyczny:

  1.  Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformation.
  2. Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems.
  3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są na stronie konkursu pod adresem: http://www.faccejpi.com

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel: 22 39 07 457
e-mail:kinga.szymanska@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel:  22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski@ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy

Sekretariat konkursu:
Forschungszentrum Jülich GmbH, Niemcy
Project Management Jülich
ptj-faccejpi@fz-juelich.de
52425 Jülich
Germany

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -