Ogłoszenia

Zmarł doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 9 stycznia 2015 roku zmarł doc. dr inż. JERZY DMITREWSKI

Emerytowany wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Wybitny specjalista w zakresie kompleksowej mechanizacji produkcji zwierzęcej. Autor licznych publikacji naukowych.

Odznaczony m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem Rodła, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT.

Odszedł wybitny naukowiec i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Człowiek wielkiej dobroci i skromności, otwarty na potrzeby innych.

Cześć Jego Pamięci!
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji    

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 16 stycznia (piątek) 2015 r. o godz. 1340 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy. Autokar na pogrzeb będzie podstawiony na Wydziale o godz. 1240 

Żałobne posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Produkcji odbędzie się 15 stycznia (czwartek) o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (bud. 21, s. 104).

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -