Ogłoszenia

Organizacja roku – trzy wtorki w tygodniu (odrabianie zajęć)

Zgodnie z organizacją roku akademickiego w dniach 28-29 stycznia 2015 r. (środa-czwartek) zajęcia odbywać się będą według planu wtorkowego.

W związku z taką organizacją i odrabianiem zajęć, będą “trzy wtorki” dydaktyczne dzień o dniu.

Osoby, które chcą korzystać z sal wydziałowych w innym celu niż prowadzenie planowych (wtorkowych) zajęć,  proszę o kontakt bezpośrednio z Prodziekanem ds. Dydaktycznych dr hab. inż. Bogdanem Dróżdżem

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -