Studia podyplomowe

Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie uruchamia od marca 2015r. pierwszą edycję studiów podyplomowych „Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”.

Tematyka studiów związana jest z projektem Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, który był realizowany przez RDLP Gdańsk pod nadzorem i na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Doświadczenia zdobyte w toku prac nad tym przedsięwzięciem, a także podczas licznych seminariów oraz spotkań z praktykami, uświadomiły środowisku leśników i jego władzom konieczność zorganizowania nowoczesnych form doskonalenia zawodowego pracowników Lasów Państwowych.

Podjęcie kształcenia na proponowanych przez WIP SGGW studiach podyplomowych umożliwi Państwu rozwój zawodowy, podwyższenie kwalifikacji, uzyskanie nowych uprawnień, uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w zakresie wszystkich jakościowych aspektów procesu produkcyjnego leśnictwa, a w szczególności kontaktów z partnerami zewnętrznymi.

Za treść programową i poziom merytoryczny studiów, poza głównym organizatorem, odpowiedzialność ponoszą członkowie Rady Naukowej Studiów Podyplomowych, przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń w salach dydaktycznych Wydziału Inżynierii Produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych multimedialnych metod nauczania. Materiał prezentowany w trakcie wykładów będzie w przypadku większości przedmiotów uzupełniany różną formą ćwiczeń – np. ćwiczenia w terenie, spotkania z praktykami.

Szczegółowe informacje na stronie: http://jakoscwlasach.sggw.pl/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -