Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Rozwijanie współpracy w ramach programu COST – spotkanie informacyjne

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych zaprasza osoby zainteresowane rozwijaniem współpracy w ramach programu COST na spotkanie informacyjne.

Planowany program spotkania:

  • informacje ogólne o programie COST i nowych Akcjach – Profesor K. Banasik/M.Ciborowska,
  • krótkookresowe misje badawcze w programie COST – wyjazdy na staże, przyjmowanie stażystów – Profesor B. Szulczewska – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu/dr hab. P. Staniszewski – Wydział Leśny
  • możliwości ubiegania się o dofinansowanie w konkursie NCN – Harmonia – M. Dybiec – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Spotkanie odbędzie się dnia 29 stycznia 2015 r. (czwartek) w godz. 14.15 – 15.15 w Sali Wystawienniczej w Centrum Wodnym.

 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -