Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór kandydatów do udziału w bezpłatnych zagranicznych szkoleniach dla młodych naukowców

Nabór kandydatów do udziału w zagranicznych szkoleniach z zakresu umiejętności niezbędnych do współpracy z gospodarką oraz umiejętności trenerskich.

Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców (do 35 roku życia) w szkoleniu w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w grupach 25 osobowych w terminie II – III kwartał 2015 r.

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich.

I – typ szkolenia – dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;

II – typ szkolenia – trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

Uczelnia przeprowadzi wstępną kwalifikację kandydatów przypisując ich do I lub II – typu szkolenia.

W związku z potrzebą przeprowadzenia wewnętrznej wstępnej kwalifikacji kandydatów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dokumenty aplikacyjne należy złożyć do biura CIiTT do dnia 20 lutego

Informacje o projekcie i postępowaniu kwalifikacyjnym w SGGW dostępne są na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW


Projekt pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -