Ogłoszenia dla studentów

Plan zajęć na studiach stacjonarnych – semestr letni, rok akademicki 2014/15

Opublikowana została pierwsza wersja planu zajęć dla studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2014/15.

W dniu 3 lutego 2015r. opublikowana została pierwsza wersja planu dla studiów stacjonarnych na semestr letni w roku akademickim 2014/15. Za ok. 1-2 tygodnie opublikowane zostaną również opisy do planów.

Przypominamy, że podany do wiadomości plan może ulec zmianie. Aktualna wersja jest podawana w formie daty w nawiasie przy linku do planu dla odpowiedniej formy studiów. Prosimy o sprawdzenie planu przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 2 marca 2015r.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -