Rekrutacja

Rekrutacja do II edycji studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia od 2 marca 2015 roku drugą edycję trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnień eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rekrutacja do II edycji będzie trwać do 2 marca 2015 roku (szczegóły na stronie http://energetyka.odnawialna.sggw.pl/?q=node/4

Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady i ćwiczenia są wzbogacone przez warsztaty wyjazdowe do pracujących obiektów oraz praktyki. Zajęcia (łącznie 400 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Adresujemy je do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnionych do nauczania innych przedmiotów, a chcących poszerzyć uprawnienia do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w nowym zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje uprawniające do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.

Szczegółowe informacje na stronie: http://energetyka.odnawialna.sggw.pl/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -