Jubileusze i nagrody

Profesor Czesław Waszkiewicz Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanowca

Rada Miejska w Ciechanowcu na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała prof. dr. hab. Czesławowi Waszkiewiczowi tytuł Honorowy Obywatel Ciechanowca.

W uzasadnieniu do uchwały nadającej tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowca prof. Czesławowi Waszkiewiczowi podkreślono jego zasługi dla rozwoju Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, a przez to i dla całego Ciechanowca. Zauważono także, że w bieżącym roku prof. obchodzi jubileusz 30-lecia pracy społecznej w Radzie Muzeum, początkowo jako członek rady, a od 2003 roku jako jej przewodniczący.

Więcej informacji o uroczystości zostało zamieszczonych na stronie Miasta Ciechanowca

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -