Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla studentów

Bezpłatne warsztaty dla studentów i doktorantów „Jak zdobywać granty?”

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu organizuje bezpłatne warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?”, które poprowadzi prof. dr hab. Janusz Bujnicki

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu serdecznie zaprasza (szczególnie studentów i doktorantów) na bezpłatne warsztaty pt. „Jak zdobywać granty?”, które będzie prowadził prof. dr hab. Janusz Bujnicki (laureat m.in. prestiżowego grantu ERC European Research Council).

Warsztaty odbędą się 14.02.2015r. w godzinach 12:00 – 14:00 w sali 207 budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja: Formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Do udziału w warsztatach zachęcamy studentów, którzy w przyszłości planują aplikować na studia doktoranckie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zwróciła się w liście do rektorów, dyrektorów instytutów PAN i badawczych, by rozważyli zmiany wewnętrznych regulacji w taki sposób, aby laureaci programu Diamentowy Grant otrzymywali w procesie rekrutacji na bezpłatne studia doktoranckie dodatkową punktację za swoje osiągnięcia.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -