Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór wniosków do IV edycji programu “Mobilność Plus”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach IV edycji programu „Mobilność Plus”. W ramach programu jednostki naukowe mogą otrzymać środki na finansowanie pobytu naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania oraz do uczestników studiów doktoranckich, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia.

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

Informacje szczegółowe, regulamin oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są na stronie konkursu )

Wnioski można składać na stronie osf.opi.org.pl w terminie do 15 kwietnia 2015 r.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -