Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla studentów

Stypendia na studia magisterskie i doktoranckie we Francji na rok akademicki 2015/16

W ramach programu rządu francuskiego na  rozpoczął się nabór studentów i doktorantów wszystkich dyscyplin na stypendia we Francji w roku akademickim 2015/16. Stypendia przyznawane są na studia magisterskie i doktoranckie.

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur polskich studentów i doktorantów pragnących odbyć pobyt naukowy nad Sekwaną. Stypendia są finansowane przez rząd francuski w ramach wymiany uniwersyteckiej i naukowej między Francją a Polską.

Stypendia przyznawane są w niemal we wszystkich dyscyplinach. W roku akademickim 2015/16 w sposób priorytetowy będą traktowane dziedziny: energetyka (energia jądrowa, energia z paliw kopalnianych, energie odnawialne), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, kataliza, biotechnologia, technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

 Kandydatury można zgłaszać do 6 marca 2015 r. w Ambasadzie Francji w Warszawie na następujące programy:

  • studia magisterskie (“Master 2”)
  • podwójny doktorat (“cotutelle”).

Stypendia “Master 2” przyznawane są na maksimum 10-miesięczny pobyt. Z programu “cotutelle” korzystać mogą doktoranci polscy przygotowujący dyplom jednocześnie w obu krajach pod wspólną opieką polskiego i francuskiego promotora.

Kandydaci do wszystkich stypendiów muszą posiadać polskie obywatelstwo i znać dobrze język, w którym będą studiować – angielski i/lub francuski (na niektórych kierunkach znajomość francuskiego nie jest wymagana).

Szczegółowe informacje podane są w pliku do pobrania

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -